Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності удосконалять

НКЦПФР затвердила зміни до низки нормативно-правових актів з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності.

Як повідомляє прес-служба Комісії, документи приводяться у відповідність до вимог законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» та «Про електронні довірчі послуги».

Суттєвих змін зазнав Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України. Документом врегульовано процедуру направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів є власниками 10% і більше голосуючих акцій товариства.

У Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів уточнюються вимоги щодо виплати акціонерним товариством дивідендів. Публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі, а також банк зобов’язуються сплачувати дивіденди виключно через депозитарну систему України. Інші акціонерні товариства зможуть обирати на загальних зборах акціонерів один із двох способів виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України. Уточнено, що виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

У новій редакції викладено Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, оскільки запроваджуються норми щодо оформлення емітентом глобального та тимчасового глобального сертифікату у формі електронного документа в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

До деяких нормативно-правових актів унесені зміни, якими упорядковується механізм забезпечення виконання емітентом, Центральним депозитарієм та депозитарними установами вимог, відповідно до яких акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі в голосуванні на загальних зборах.

Загалом змін зазнали такі нормативно-правові акти:

– Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України;

– Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат;

– Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів;

– Вимоги до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів;

– Вимоги до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм;

– Вимоги до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру;

– Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

– Вимоги до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

– Вимоги до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу;

– Вимоги до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу;

– Вимоги до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг);

– Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

Найближчим часом документ буде направлено до Міністерства юстиції України для проходження державної реєстрації.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: