Держбанки пропонують об’єднати в Державну банківську групу

До Верховної Ради поданий депутатський законопроект «Про удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної банківської групи в Україні» (реєстраційний №8331-1).

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є вдосконалення функціонування фінансового сектору України шляхом створення та функціонування банківської групи з державних банків та банків за участю держави, визначення особливостей управління суб’єктами у складі такої банківської групи та внесення змін до Господарського кодексу та законів України.

Удосконаленню підлягає система корпоративного управління державних банків та банків с державною участю, яка потребує не тільки змін у частині конкретних принципів та механізмів у відповідності до кращих світових практик при формуванні наглядових рад, а й якісно нового підходу до забезпечення ефективності роботи таких банків шляхом створення в Україні Державної банківської групи, як це передбачено діючим законодавством, як групи юридичних осіб, які мають спільного контролера (у даному випадку – державу), що складається з двох або більше фінансових установ і в якій банківська діяльність є переважною.

Для управління Державною банківською групою пропонується створити Управляючу компанію державної банківської групи, яка створюється і здійснює свою діяльність у відповідності із цим законом, підпорядковується Кабінету Міністрів України та якій цим законом делегується реалізація державної політики у сфері управління державним майном у вигляді часток у статутному капіталі державних банків та банків із державною часткою власності в капіталі. Управляюча компанія державної банківської групи буде юридичною особою публічного права зі спеціальним статусом та матиме назву «Державна компанія з управління банківськими активами». Управляюча компанія здійснює свою діяльність на підставі Статуту, що затверджується рішенням Кабінету Міністрів.

Основними функціями Управляючої компанії з питань управління учасниками державної банківської групи є:

– розробка стратегії управління учасниками державної банківської групи;

– координація управління активами і пасивами державних банків та банків із державною часткою власності, в тому числі забезпечення консорціумного кредитування пріоритетних інфраструктурних проектів за участю держави;

– встановлення індикативних показників ефективності та ризиковості роботи учасників державної банківської групи;

– затвердження річних результатів діяльності учасників державної банківської групи, затвердження розміру річних дивідендів, звітів їх наглядових рад;

– здійснення моніторингу ризикових показників діяльності банківської системи на підставі узагальнюючих даних систем ризик-менеджменту банків та встановлення ризик-лімітів для забезпечення ефективного дотримання показників дохідності та ризику при розміщенні тимчасово вільних коштів державних підприємств на рахунках у банках;

– розробка систем заохочення та мотивації членів органів управління учасників державної банківської групи тощо;

– здійснення інших функцій відповідальної особи державної банківської групи.

Структура управління Управляючої компанії пропонується наступна:

Рада Управляючої компанії – вищий орган управління Управляючої компанії, що складається з дев’яти осіб, по дві з яких призначаються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, а три члени мають бути незалежними, що обираються на конкурсних засадах конкурсною комісією виключно з числа кандидатів, відібраних на умовах відкритого конкурсу компанією з добору персоналу, що має не менш як десятирічний досвід надання послуг з добору керівного складу фінансових установ.

Виконавча дирекція – виконавчий орган Управляючої компанії, що здійснює управління його поточною діяльністю та складається з п’яти осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів.

У складі Управляючої компанії створюється Експертна рада Управляючої компанії – консультативний орган, який забезпечує аналіз поточного стану діяльності учасників державної банківської групи, виконання ними планових показників діяльності, поточного стану та перспектив розвитку банківської системи України, розробку стратегії управління державою належними їй банківськими активами та підготовку експертних висновків з інших питань, що віднесені до функцій Управляючої компанії.

Щодо органів управління банків – учасників Держаної банківської групи, законопроектом передбачено, що ними є наглядова рада і правління банку.

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що вирішує будь-які питання діяльності банку, крім тих, що у відповідності до вимог законодавства потребують погодження з Управляючою компанією, у тому числі забезпечує контроль за діяльністю правління, захист прав вкладників, інших кредиторів банку та держави як акціонера державного банку.

Для виконання цілей законопроекту пропонується внести зміни до діючих законів України, зокрема:

– до статті 3 Закону «Про управління об’єктами державної власності» щодо особливості управління Державною банківською групою;

– до статей Закону «Про Національний банк» щодо можливості регулятора делегувати державним банкам повноваження щодо зберігання запасів готівки, не допустивши при цьому ризиків втрати емісійних коштів – банкнот та монет;

– до статті 47 «Види діяльності банку» Закону «Про банки і банківську діяльність» щодо розширення для банків переліку зберігання цінностей, у тому числі тих, на які накладено арешт або які конфісковані на користь держави та/або таких, які визнані безхазяйними.

Крім того, пропонується внести зміни до статті 337 Господарського Кодексу України задля усунення правової колізії щодо визначення державного банку.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: