Тренди ринку спільного інвестування в І кварталі

Українська асоціація інвестиційного бізнесу оприлюднила результати роботи ринку спільного інвестування в І кварталі 2018 року.

РИНКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

У січні-березні 2018 року провідні фондові ринки світу зазнали підвищеної волатильності, що в результаті для більшості з них призвело до втрат за підсумками кварталу. Український біржовий ринок у цей час, як і деякі ринки, що розвиваються, жваво зростав, підтримуючи притік до інвестиційних фондів, зокрема із публічною пропозицією, та доходність інститутів спільного інвестування, що інвестують у цінні папери.

Попит на відкриті ІСІ в І кварталі 2018 року посилився, тоді як сектор венчурних ІСІ проходив період заміщення фондів, що ліквідуються, новими, кількість яких була більшою. Тож попри подальше зростання сукупних активів в управлінні КУА, активи фондів, що досягли нормативів, у січні-березні цього року скоротилися. Низхідний тиск на них, зокрема на венчурні ІСІ, також чинила негативна динаміка вартості портфельних цінних паперів низки цих фондів, що була пов’язана із наглядовими діями регулятора.

Українські відкриті ІСІ у цей час, в умовах злету на фондовому ринку, прискорили зростання більш ніж удвічі порівняно з IV кварталом 2017 року, а чистий притік капіталу до них збільшився, оновивши рекордні за останнє десятиріччя значення річного обсягу додаткових залучень.

СТРУКТУРА РИНКУ

Кількість КУА, за даними УАІБ, у І кварталі не змінилася та становила 296. Протягом звітного періоду було закрито 2 КУА і таку ж кількість створено (отримали ліцензії).

Кількість зареєстрованих ІСІ за січень-березень зросла до 1713, а діючих фондів, що досягли нормативу мінімального обсягу активів, до 1166. Розширення індустрії підтримували нові венчурні ПІФ, яких загалом стало більше на 9 (на 1,4%).

АКТИВИ ІНВЕСТФОНДІВ

Активи ІСІ, що досягли нормативів («визнаних» ІСІ), у І кварталі 2018 року зменшилися на 0,9%, хоча активи всіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, зросли на 4,4%. Станом на 31.03.2018 р. активи «визнаних» ІСІ становили 261189 млн. грн., у тому числі венчурних фондів – 252508 млн. грн. (зменшились на 1%). У секторах відкритих, інтервальних ІСІ, а також закритих із публічною пропозицією зростання тривало.

ВЧА всіх ІСІ разом також понизилася – на 2% до 209228 млн. грн., у тому числі венчурних ІСІ – до 200918 млн. грн. Чисті активи відкритих ІСІ зросли до 83 млн. грн. (на 10,7%), інтервальних – до 81 млн. грн. (на 3,1%), закритих ІСІ із публічною пропозицією – до 3029 млн. грн. (на 14,4%).

Структура активів ІСІ в І кварталі 2018 року засвідчила подальше зниження ваги цінних паперів в активах венчурних ІСІ, тоді як в інших категоріях фондів динаміка цих активів змінилася на протилежну: частка фінансових інструментів у відкритих, інтервальних та закритих ІСІ (крім венчурних) збільшилася на тлі переважного зростання на фондовому ринку. Зокрема, сукупні інвестиції відкритих ІСІ в акції зросли до 49,4% у їхній ВЧА.

Станом на 31.03.2018 р. в агрегованому портфелі активів ІСІ цінні папери становили від 15% у венчурних ІСІ, до 74% та 82% – у відкритих та інтервальних відповідно. У відкритих ІСІ знову обсяг коштів у банках та їхня частка у ВЧА сектору зменшилися (до 20,7%), а венчурні фонди й надалі збільшували «інші» активи (переважно корпоративні права та позики) – до 80,5% у їхній сукупній ВЧА.

ІНВЕСТОРИ ІСІ

Кількість інвесторів ІСІ зросла за І квартал 2018 року на 0,6% головним чином за рахунок венчурних та відкритих ІСІ. Усього в ІСІ станом на 31.03.2018 р. було 261488 інвесторів.

Найбільшими інвесторами ІСІ (за часткою у ВЧА) в цілому залишалися українські юридичні особи, які за І квартал 2018 року зменшили свою частку до 63,6%. У венчурних фондах їхня вага у чистих активах понизилася до 64,8%.

У відкритих фондах громадяни України вже вкотре наростили свої вкладення найбільше серед усіх категорій вкладників в абсолютному вимірі, а їхня частка зросла до 76,2%. Водночас серед різних категорій ІСІ за обсягом нарощених за квартал коштів найбільш популярними серед цих інвесторів залишалися венчурні фонди, а за часткою у ВЧА на кінець кварталу – інтервальні фонди.

ДОХОДНІСТЬ

Доходність ІСІ в І кварталі 2018 року зросла у більшості секторів, а особливо – у фондах акцій. При цьому вона, за середнім показником, залишалася позитивною скрізь, крім фондів облігацій, де лише один фонд зазнав втрат у цей період. Найбільш доходними за середнім квартальним приростом вартості вкладень у січні-березні як серед диверсифікованих ІСІ з публічною пропозицією за класами активів, так і серед усіх категорій ІСІ, були фонди акцій (+11,8%). Відкриті фонди у І кварталі 2018 року дещо понизили доходність – у середньому до +6,3%.

НПФ ТА СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

Активи недержавних пенсійних фондів в управлінні КУА у І кварталі 2018 року продовжували зростати (на 1,9%) і на кінець березня досягли 1216,6 млн. грн.  Активи страхових компаній в управлінні КУА вперше з ІІ кварталу 2015 року скоротилися (на 13,8%).

Кількість КУА, що управляють активами НПФ та активами СК, як і кількість самих цих суб’єктів у І кварталі 2018 року не змінилася (34 КУА управляли активами 58 НПФ та 2 КУА управляли активами страхових компаній).

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: