Особливості ринку оцінки майна в Україні

ФДМУ підбив підсумки роботи ринку оцінки майна в першому півріччі 2018 року.

СТАН РИНКУ

Згідно з даними Фонду, протягом першого півріччя 2018 року спеціалістами ФДМУ та його регіональних відділень, за даними автоматизованої підсистеми (АПС) «Рецензент», було прорецензовано та надано висновки щодо 3167 звітів про оцінку державного майна, складених суб’єктами оціночної діяльності (в аналогічному періоді 2017 року було прорецензовано та надано висновки щодо 3389 звітів).

Таким чином, загальна кількість прорецензованих у першому півріччі 2018 року звітів про оцінку майна порівняно з відповідним періодом 2017 року зменшилася на 6,5%, що свідчить про зменшення активності на ринку оцінки об’єктів оренди, продажу об’єктів державного та комунального майна.

Найбільшу кількість звітів у січні-червні поточного року було прорецензовано в регіональних відділеннях м. Києва (369), по Харківській (344), Дніпропетровській (213), Львівській (247) областях.

За результатами рецензування звітів про оцінку майна 22 звіти визнано такими, що повністю відповідають нормативно-правовим актам з оцінки майна, 2968 звітів визнано такими, що в цілому відповідають таким вимогам, але мають незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки, 124 звіти визнано такими, що неповною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і мають значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але можуть використовуватися після виправлення зазначених недоліків, 53 звіти визнано такими, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та (або) непрофесійними і не можуть бути використані.

Станом на початок другого півріччя 2018 року в Україні було зареєстровано 2867 суб’єктів, які мали діючий сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. Упродовж січня-червня на ринку оцінки державного майна, за даними АПС «Рецензент», працювали 467 суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які надавали Фонду та органам місцевого самоврядування послуги з оцінки державного та комунального майна. Порівняно з відповідним періодом 2017 року цей показник зменшився на 6,6%.

Станом на звітну дату в Єдиній базі було зареєстровано 365708 звітів про оцінку, складених для цілей оподаткування. У першому півріччі 2018 року було надано доступ до Єдиної бази 420 суб’єктам оціночної діяльності. При цьому право на надання послуг з оцінки для цілей оподаткування мали 2689 суб’єктів оціночної діяльності.

НОВИЙ МОДУЛЬ

Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» було запроваджено зміни в організації роботи Єдиної бази, зокрема процедури моніторингу звітів на предмет відсутності порушень при їх складанні та (або) виявленні недоліків, у тому числі невідповідності оціночної вартості майна, майнових прав ринковим цінам, який проводиться модулем електронного визначення оціночної вартості, а також автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

Порядок ведення Єдиної бази затверджено наказом Фонду від 17 травня 2018 року №658. Єдина база є інформаційно-телекомунікаційною системою, до складу якої входить база даних інформації зі звітів про оцінку, що вноситься суб’єктами оціночної діяльності, та Модуль електронного визначення оціночної вартості подібного до об’єкта оцінки майна, який здійснює перевірку вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності.

Метою запровадження Модуля є визначення середньоринкових цін на нерухоме майно за допомогою моніторингу цінових пропозицій, які містяться в оголошеннях, розміщених в мережі Інтернет. Завдяки наповненню Єдиної бази об’єктивною інформацією про реальні ціни продажу ефективність роботи Модуля поступово буде підвищуватися.

Наказом Фонду від 18.07.2018 р. №962 Єдину базу з Модулем було введено в експлуатацію з 18 липня 2018 року.

Фондом завершується робота з укладання меморандумів з найбільшими інформаційними порталами, які акумулюють інформацію про ціни, пропозиції на ринку нерухомого майна з метою системного наповнення Єдиної бази актуальною та достовірною інформацією.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ

У зв’язку із прийняттям Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» та з метою підвищення якості послуг з оцінки майна та здійснення Фондом повноважень щодо ведення Єдиної бази ФДМУ розробив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і Закону України «Про Фонд державного майна України» щодо питань оціночної діяльності».

Метою законопроекту є підвищення якості послуг з оцінки майна, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, здійснення Фондом своїх повноважень щодо ведення Єдиної бази в обсязі, передбаченому Податковим кодексом України, спрощення процедури отримання суб’єктами господарювання сертифікату суб’єкта оціночної діяльності. На сьогодні проводиться робота з погодження законопроекту із зацікавленими органами, опрацювання їх пропозицій та зауважень.

Поряд із цим, Фондом розроблено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна», яким пропонується викласти Методику оцінки майна в новій редакції. Прийняття проекту Постанови має сприяти удосконаленню організаційного забезпечення оцінки державного і комунального майна у випадках його приватизації, відчуження, прискоренню процедури приватизації об’єктів державної і комунальної власності і, як наслідок – забезпеченню надходжень до Державного бюджету від продажу об’єктів державної власності. Проект направлено Мінюсту для проведення правової експертизи.

Також Фонд розробив проект Постанови Уряду «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. №358». Прийняття проекту має сприяти підвищенню якості оціночних послуг у випадках визначення оціночної вартості майна, передбачених Податковим кодексом України, та стимулювати суб’єктів оціночної діяльності відображати у звітах про оцінку майна, що складені для цілей оподаткування, реальні вартості об’єктів оцінки, що, у свою чергу, має забезпечити додаткові надходження до Державного бюджету від сплати податків. Проект направлено Мінюсту для проведення правової експертизи.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: