Як вдосконалити обов’язкове страхування

Сфера обов’язкового страхування є неефективною та потребує нової моделі з управління ризиками. Про це йшлося на круглому столі «Створення ефективної системи обов’язкового страхування в Україні», організованому BRDO за підтримки EU4Business\FORBIZ у рамках Публічного діалогу PROДіалог, повідомляє прес-служба BRDO. У заході взяли участь представники влади, бізнесу, громадськості та експертних кіл. 

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЯТОРНОГО ПОЛЯ

Як було зазначено на круглому столі, страховий ринок є найбільшим серед ринків небанківських фінансових послуг. Станом на серпень 2018 року в Україні працювала 291 страхова компанія, а обсяг ринку за 2017 рік склав 40,5 млрд. грн. На обов’язкові види страхування торік припадало 23% чистих страхових премій компаній загальним обсягом у 5,8 млрд. грн. При цьому держава досі не сформувала комплексного підходу, цілей та критеріїв до застосування страхування. У чинному Законі України «Про страхування» від 1996 року визначення поняття обов’язкового страхування (ОС) відсутнє, що призводить до подвійного тлумачення можливих випадків його застосування.

Стаття 7 Закону визначає 40 видів ОС, крім того існує ще ціла низка обов’язкових вимог до здійснення страхування, що передбачені іншими законодавчими актами. В результаті, сфера обов’язкового страхування є фактично в 2,7 рази більшою ніж це передбачено рамковим Законом. Водночас страхова діяльність за більшістю його видів не ведеться, а встановлені страхові тарифи не адекватні реаліям.

«Наразі страховий ринок працює за умов безлічі законодавчих протирічь. Створення ефективної системи можливе лише на основі повної інвентаризації сфери, а потім комплексного вирішення проблем», – зазначила Голова Державної регуляторної служби України Ксенія ЛЯПІНА.

Експерти BRDO провели системний аналіз регуляторного поля сфери обов’язкового страхування, що складається з 377 актів, та виявили, що воно містить численні колізії та прогалини. Так, 18 з 40 видів ОС або 45% від загальної кількості не мають нормативно-правового підґрунтя: не затверджено порядки або правила проведення ОС, форми типових договорів, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів. Це, зокрема, стосується сфер медичного страхування, страхування засобів водного транспорту, страхування відповідальності суб’єктів туристичної та космічної діяльності тощо.

При цьому держава, встановивши вимоги щодо обов’язковості страхування у 40 випадках, передбачила відповідальність за його нездійснення лише в 11 випадках. Таким чином, механізми притягнення до відповідальності не діють у 72,5% випадках ОС, в т. ч. для страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу та цивільної відповідальності за шкоду, що може бути заподіяна третім особам унаслідок проведення вибухових робіт. Така ситуація нівелює сам інститут обов’язкового страхування.

«Аналіз регулювання сфери обов’язкового страхування свідчить про необхідність кардинальних змін. Законодавчі вимоги наразі є більше інструментом обмеження доступу учасників до ринку, ніж ефективного страхового захисту. Нова модель ОС має стати системою управління ризиками на базі законів, встановлення загальних вимог до ОС і вільного тарифоутворення, як це обумовлено Директивою ЄС, та забезпечення дієвих механізмів притягнення до відповідальності», – зауважив Керівник сектору «Контроль і нагляд» BRDO Володимир ГОЛОВАТЕНКО.

Так, якщо європейська практика полягає в тому, що обов’язкове страхування – це виключно вимоги до фізичних та юридичних осіб щодо обов’язкової наявності в них страхового захисту в певних сферах, то в українських реаліях воно також означає додаткові вимоги до страхових компаній та необхідність отримання додаткових ліцензій для страхування певних видів діяльності.

У рамках Угоди про Асоціацію з ЄС передбачена імплементація Директиви 2009/138/ЄС, що має змінити поточний підхід українського законодавця щодо ліцензування страхування та регулювання сфери ОС. Директивою запроваджується ліцензування страхових компаній в залежності від обраного класу та ризику діяльності, а не від форм та видів страхування, як це відбувається зараз.

За оцінкою BRDO, цілями застосування обов’язкового страхування за нової моделі мають бути:

– мінімізація ризиків настання страхової події (превентивна функція);

– забезпечення максимально можливої компенсації шкоди, завданої внаслідок страхового випадку (компенсаторна функція).

Критеріями, за наявності яких доцільно застосовувати ОС, є такі:

– відповідальність перед третіми особами;

– провадження діяльності, яка має високий ступінь ризику та поширюється на велике коло осіб/експлуатація об’єкта підвищеної небезпеки;

– міжнародні зобов’язання.

ПОТРЕБА У НОВІЙ МОДЕЛІ

У ході круглого столу Начальник управління реформування фінансового сектору НБУ Євген СТЕПАНЮК наголосив, що Україні потрібна нова модель регулювання обов’язкового страхування, яка відповідатиме її євроінтеграційним зобов’язанням. Зокрема, як повідомляється на офіційній сторінці Нацбанку у Facebook, він сказав: «Якщо держава своїм рішенням зобов’язує громадян до страхування, – це створює для неї обов’язок забезпечити високу якість регулювання ринку, відсутність зловживань на ньому та надійний захист інтересів страхувальників. Це, у свою чергу, дозволить забезпечити сталий розвиток ринку, перехід до вільного тарифоутворення та чесної конкуренції між постачальниками послуг зі страхування».

На думку представника НБУ, численні випадки банкрутств компаній, які зловживали низькими тарифами на обов’язкові види страхування, зокрема зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, та призвели до збитків у розмірі 316 млн. грн. лише у 2017 році, свідчать про необхідність перегляду ліцензійних умов для таких компаній та впровадження додаткових вимог щодо їх платоспроможності у відповідності до стандартів ЄС.

«Чинний Закон України «Про страхування» лише на три роки молодший від Декрету «Про валютне регулювання і контроль», який втратив чинність цього року у зв’язку із прийняттям Закону України «Про валюту і валютні операції». Наше спільне завдання сьогодні – актуалізувати як базове законодавство зі страхування, так і інвентаризувати нормативно-правові акти, частина яких вже не відповідають чинному законодавству, або є неактуальними», – зауважив Євген Степанюк.

Він також повідомив, що Національний банк активно працює над підготовкою до майбутнього переходу до консолідованої моделі нагляду за фінансовим сектором, що якнайкраще відповідає як сучасним світовим тенденціям, так і інтересам кінцевих споживачів фінансових послуг.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

У свою чергу Президент Ліги страхових організацій України Олександр ФІЛОНЮК під час свого виступу зазначив, що система обов’язкового страхування в Україні потребує вдосконалення. Як повідомляє прес-служба ЛСОУ, на думку пана Філонюка, побудова ефективної моделі обов’язкового страхування в Україні повинна враховувати і економічну ситуацію в країні, і рівень національної свідомості. Основними умовами функціонування такої моделі повинно бути помірне втручання держави в ринкові відносини, зважене застосування заходів державного регулювання, дотримання законодавства при проведенні страхових операцій, забезпечення високого рівня захисту прав споживачів, зростання ролі страхування в соціальній політиці та врахування макроекономічної політики держави. Необхідно забезпечити зростання частки страхового ринку у внутрішньому валовому продукті країни.

Крім того, Президент ЛСОУ впевнений, що політика держави у сфері страхування повинна бути прозорою та послідовною. При цьому ефективність моделі обов’язкового страхування значною мірою залежить від створення оптимального співвідношення у використанні можливостей і переваг обов’язкового страхування, з одного боку, і добровільного, з іншого. Значну роль відіграє створення державою економічних стимулів, зокрема податкових. Для ефективного функціонування страхового ринку також важливим є поєднання державного регулювання із саморегулюванням, що здійснюється об’єднаннями страховиків.

«Обов’язкове страхування повинно застосовуватися у тих сферах, де воно забезпечує та стає важливою складовою соціального захисту громадян, зменшує видатки на відшкодування збитків з державного та місцевих бюджетів, слугує підвищенню національної безпеки України», – наголосив Олександр Філонюк.

За його словами, для розвинених країн характерна тенденція до відмови від обов’язкового державного страхування та зростання кількості видів обов’язково-договірного страхування. Саме така тенденція спостерігається останніми роками і в Україні.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: