Діяльність кредитних спілок вдосконалюватимуть на законодавчому рівні

Група народних депутатів подала до Парламенту законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа (реєстраційний №9078), він покликаний забезпечити єдине розуміння підходів до принципів діяльності кредитної спілки, удосконалення і розширення напрямів її господарської діяльності, забезпечення прозорості та стабільності ринку взаємного кредитування.

Проектом закону передбачено, що членами кредитної спілки, створеної за територіальною ознакою, можуть бути, окрім фізичних осіб, фермерські господарства, кооперативи, професійні спілки зі статусом первинних або місцевих, релігійні організації, за умови, що вони мають місцезнаходження в межах адміністративно-територіальної одиниці, проживання на території якої є ознакою членства фізичних осіб в кредитній спілці.

Документ врегулює майбутні правовідносини між кредитними спілками та їх членами – юридичними особами щодо набуття та припинення статусу членства.

Законопроектом регламентується механізм ліквідації кредитної спілки (за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, за рішенням суду), віднесення Уповноваженим органом кредитної спілки до категорії проблемних та неплатоспроможних.

При цьому передбачений концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, з огляду на те, що механізм та умови взаємодії учасників із ФГВФО визначається Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення законопроекту, які стосуються гарантування, відтерміновані до прийняття змін до цього Закону, які врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.

Окремим положенням законопроекту передбачена можливість за рішенням Уповноваженого органу всеукраїнським асоціаціям кредитних спілок набувати статус саморегулівних організацій кредитних спілок – членів Асоціації.

Метою саморегулівної організації кредитних спілок (СРО) є захист прав і спільних інтересів його членів.

У проекті закону окреслюються завдання та повноваження СРО, встановлюється її право щодо контролю за діяльністю своїх учасників, визначаються джерела фінансування СРО.

СРО наділяється значними повноваженнями, з яких можна виділити такі:

– встановлення правил, стандартів та вимог до здійснення діяльності учасників СРО, які б захищали професійні інтереси та були спрямовані на попередження правопорушень;

– здійснення контролю дотримання своїми учасниками спеціального законодавства та прийнятих СРО кредитних спілок документів шляхом здійснення безвиїзного та виїзного моніторингу, у тому числі із залученням зовнішніх фахівців та аудиторів;

– розроблення планів фінансового оздоровлення чи організаційної реструктуризації своїх членів та адміністрування і контроль виконання цих програм, після погодження таких планів Уповноваженим органом;

– визначення стандартів якості системи управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації своїх учасників, а також контроль їх виконання.

Значні повноваження СРО повинні компенсуватися повноваженнями держави щодо діяльності такої СРО. Тому законопроектом передбачається, що Уповноважений орган здійснює моніторинг реалізації СРО делегованих ним функцій та має право отримувати у зв’язку із цим будь-яку інформацію про діяльність СРО.СРО звітує про свою діяльність перед Уповноваженим органом.Уповноважений орган має право вносити обов’язкові для розгляду органами СРО розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства про фінансові послуги у діяльності СРО в процесі здійснення нею делегованих функцій, припиняти або відкликати відповідні повноваження, включно до позбавлення СРО статусу саморегулівної організації кредитних спілок.Проектом закону передбачена обов’язкова участь кредитних спілок, які здійснюють залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Особливості участі кредитних спілок у системі гарантування вкладів мають визначатися Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Крім того, законопроектом пропонується внесення змін до деяких законодавчих актів, зокрема, до Господарського кодексу України, законів «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про фермерське господарство» з метою забезпечення їх гармонізації, а також запровадження єдиних термінів та понять.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: