Інвестиційний дохід пенсійних фондів збільшився на 25,2%

Про це свідчать дані нового Звіту Нацкомфінпослуг щодо діяльності українських НПФ.

СТРУКТУРА РИНКУ

У Державному реєстрі фінансових установ станом на 30.06.2018 р. містилася інформація про 62 недержавних пенсійних фонди та 22 адміністратори НПФ (станом на 30.06.2017 р. у Державному реєстрі налічувалось 64 НПФ та 22 адміністратори).

Крім того, в Реєстрі містилася інформація про одного одноосібного засновника, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

НПФ були зареєстровані у 8 регіонах України. Найбільше пенсійних фондів було зосереджено у м. Києві – 44 або 71% від загальної кількості. У Донецькій області діяло 6 НПФ (9,7%), у Дніпропетровській області – 4 (6,5%), у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях – по 2 (по 3,2%), в Одеській та Херсонській областях – по 1 (по 1,6%).

Станом на 30.06.2018 р. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 63,7 тис. пенсійних контрактів, що виявилося на 4,2% (2,8 тис.) менше порівняно з 30.06.2017 р. При цьому з вкладниками-фізичними особами було укладено 56,7 тис. контрактів, з вкладниками-фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис., а з вкладниками-юридичними особами – 6,9 тис.

Пенсійні контракти укладено з 57,4 тис. вкладників, з яких 1,8 тис. (або 3,2%) – це юридичні особи, а 55,6 тис. або 96,8% – фізичні особи. Кількість вкладників НПФ станом на 30.06.2018 р. зменшилася у порівнянні з аналогічною датою 2017 року на 2,4 тис. або на 4%.

Загальна кількість учасників НПФ на звітну дату становила 846,2 тис. осіб (станом на 30.06.2017 р. їх нараховувалося 838 тис. осіб). Переважну більшість учасників НПФ (60,7%) становили особи віком від 25 до 50 років та особи вікової групи від 50 до 60 років (27%). Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 років дорівнювала 11,1%, вікової групи до 25 років – 1,2%. При цьому в кожній віковій групі більшість становили чоловіки, а у віковій групі старше 60 років їхня кількість перевищувала жінок у 2,3 рази.

ВИПЛАТИ ТА ВНЕСКИ

Пенсійні виплати з НПФ (одноразові та на визначений строк) станом на 30.06.2018 р. склали 753,4 млн. грн., що виявилось на 10% більше в порівнянні зі станом на 30.06.2017 р. При цьому одноразові виплати зросли на 0,3%, а пенсійні виплати на визначений строк – на 41,5%.

Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 30.06.2018 р. було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 80,2 тис. учасників, що склало 9,5% від їх загальної кількості.

Середній розмір одноразової пенсійної виплати на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату одноразово, станом на 30.06.2018 р. дорівнював 6,9 тис. грн. (станом на 30.06.2017 р. – 6,6 тис. грн.), а середній розмір пенсійної виплати на визначений строк на одного учасника НПФ, який отримав/отримує пенсійну виплату на визначений строк, – 55,5 тис. грн. (станом на 30.06.2017 р. – 40,2 тис. грн.).

Сума пенсійних внесків до НПФ станом на звітну дату дорівнювала 1937,7 млн. грн., зменшившись у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 0,4% (7,9 млн. грн.).

У загальній сумі пенсійних внесків основну частку (92,6%) становили пенсійні внески від юридичних осіб, обсяг яких склав 1793,4 млн. грн.

Середній розмір пенсійного внеску за січень-червень 2018 року на одного вкладника був таким:

– на юридичну особу та фізичну особу-підприємця – 19987,7 грн.;

– на фізичну особу – 342,86 грн.

АКТИВИ НПФ

Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними фондами, станом на 30.06.2018 р. дорівнювала 2536,7 млн. грн., що виявилося на 12,8% або на 288 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічною датою 2017 року.

Станом на звітну дату структура інвестування пенсійних активів була такою:

– цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (46,9% інвестованих активів);

– депозити в банках (35,1%);

– облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (10,6%);

– об’єкти нерухомості (1,8%);

– акції українських емітентів (1,3%);

– банківські метали (0,4%);

– акції іноземних емітентів (0,2%);

– інші активи (3,7%).

Станом на 30.06.2018 р. відбувся приріст вкладень в цінні папери, дохід по яких гарантовано Кабінетом Міністрів (на 22,2%), та в облігації українських емітентів (на 33,2%). При цьому значно збільшився обсяг активів, що вкладені в об’єкти нерухомості (на 40,4%).

Загальний дохід, отриманий від інвестування пенсійних активів, станом на звітну дату дорівнював 1536,7 млн. грн., збільшившись у порівнянні зі станом на 30.06.2017 р. на 309,4 млн. грн. або на 25,2%.

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на звітну дату зросли на 9,6% і в цілому за час існування пенсійних фондів складали 296,8 млн. грн. або 11,4% від загальної вартості активів НПФ.

Основна частка витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (58,1%), припала на оплату послуг з управління активами недержавних пенсійних фондів. Питома вага витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду склала 27,8%, на оплата послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, – 5,6%. Частка витрат на оплату послуг з проведення планових аудиторських перевірок дорівнювала 1,7%, на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, – 1,3%, на оплату інших послуг – 5,5%.

 

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: