Які помилки містяться у фінансовій звітності профучасників фондового ринку

НКЦПФР описала найпоширеніші помилки у фінансовій звітності професійних учасників ринку цінних паперів.

Як повідомляє прес-служба Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів, Комісія звертає увагу на те, що у фінансовій звітності професійних учасників найчастіше відсутні розкриття інформації або така інформація розкрита не в повному обсязі відповідно до вимог МСФЗ.

Зокрема, регулятор вказує на такі помилки:

– відсутність порівняльної інформації за аналогічний період попереднього року у звіті про власний капітал та примітках до фінансової звітності (п.38 та 38А МСБО 1);

– нерозкриття інформації щодо статей фінансових інвестицій (перелік фінансових інвестицій та їх емітентів із зазначенням назви та ідентифікаційного коду юридичної особи/ПІБ, результати переоцінки тощо) відповідно до вимог п.7 та 20 МСФЗ 7, п.77 та 112 МСБО 1;

 – відсутність інформації щодо статей дебіторської та кредиторської заборгованості (перелік дебіторів та кредиторів, предмет заборгованості, строки погашення, наявність та характеристика простроченої, але не знеціненої або пролонгованої дебіторської заборгованості, результати аналізу на наявність ознак зменшення корисності дебіторської заборгованості тощо) відповідно до вимог п.7, 16 та 37 МСФЗ 7, п.112 МСБО 1;

– нерозкриття інформації щодо статті «Капітал у дооцінках», відповідно до вимог п.112 МСБО 1, МСФЗ 7 чи МСБО 16 / МСБО 38; інформації щодо суттєвих статей доходів та витрат відповідно до вимог п.97 МСБО 1; інформації щодо ієрархії оцінок активів та зобов’язань по справедливій вартості та розкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових інструментів у порівнянні з їх балансовою вартістю відповідно до вимог п.91 та 93 МСФЗ 13, п.25 МСФЗ 7;

– відсутність інформації щодо повного переліку пов’язаних сторін, операцій та залишків по операціях з пов’язаними сторонами, а також виплат провідному управлінському персоналу відповідно до вимог п.13,17-19 МСБО 24, п.138в МСБО 1; інформації по управлінню фінансовими ризиками відповідно до вимог п.31,33,34 МСФЗ 7; інформації щодо дотримання вимог до капіталу, які передбачені нормативно-правовими актами НКЦПФР, відповідно до вимог п.134 та 135 МСБО 1;

– відсутність інформації щодо визнання, класифікації, оцінки та вибуття кожного класу фінансових інструментів, наявних у професійного учасника, відповідно до вимог п.117 МСБО 1, п.21 МСФЗ 7.

ПАРД нагадує, що нещодавно Комісія оприлюднила інформацію щодо проаналізованих фінансової звітності та аудиторських висновків професійних учасників ринку цінних паперів та надала статистику по найпоширенішим помилкам. ПАРД надіслала лист до НКЦПФР з метою висвітлення основних невідповідностей фінансової звітності професійних учасників вимогам МСФЗ для врахування в роботі.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: