Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення адаптують до директив ЄС

У Парламенті зареєстровано депутатський законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших законодавчих актів щодо недержавного пенсійного забезпечення».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа (реєстраційний №3058), у сучасних умовах Україна потребує подальшого розвитку належного підґрунтя для недержавного пенсійного забезпечення. Інструментом, який дасть змогу послабити тиск на Державний бюджет в частині соціального захисту громадян, є недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Розбудова системи недержавного пенсійного забезпечення здійснюється з 2004 року після набрання чинності Законом «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Станом на 28.01.2020 р. в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 62 НПФ та 22 адміністратори НПФ.

Незважаючи на поступове зростання загальної вартості активів системи, яка станом на кінець 2019 року складала майже 3 млрд. грн., даний ринок є одним з найменших серед інших ринків небанківських фінансових послуг, та показує зменшення кількості укладених пенсійних контрактів.

Кризові явища у фінансовому секторі періоду 2014-2015 років проявили ряд проблем ринку недержавного пенсійного забезпечення, зокрема низький рівень захисту інтересів учасників третього рівня пенсійної системи, колізії у законодавстві, недосконале регулювання цього ринку тощо.

При цьому пунктами 765-770 Плану заходів з виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. №1106, передбачено імплементацію ряду положень Директиви 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 р. про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними (чинна до 12.01.2019 р. відповідно до Директиви ЄС 2016/2341). Положення зазначених директив покликані, в першу чергу, посилити захист прав споживачів, встановлення єдиних вимог і підходів до регулювання ринку накопичувального пенсійного забезпечення.

Проект закону підготовлено з метою узагальнення практики застосування законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення та вдосконалення законодавчих актів у сфері ринків фінансових послуг, який спрямований на підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення та зумовлений необхідністю змін у нормативно-правовій базі, адаптацією законодавства України у сфері недержавного пенсійного забезпечення до законодавства ЄС.

Разом із тим, Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року також передбачено захід щодо розвитку накопичувального пенсійного забезпечення.

Зважаючи на вищевикладені обставини, прийняття законопроекту є своєчасним та необхідним кроком як до належного розвитку поточного ринку недержавного пенсійного забезпечення, так і до створення належного підґрунтя для запуску другого рівня пенсійної системі, в тому числі з урахуванням кращого світового досвіду.

Нова редакція Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення» враховує більшість положень обох Директив ЄС: 2003/41/ЄС та 2016/2341.

Проектом закону пропонується забезпечити розв’язання таких проблем:

– визначення відповідальності членів ради НПФ та встановлення вимог до осіб, які обираються до складу його ради;

– вдосконалення функцій адміністратора недержавного пенсійного фонду, осіб, які здійснюють управління активами та зберігача НПФ;

– врегулювання питання щодо інвестиційної діяльності з пенсійними активами недержавного пенсійного фонду, а саме стратегічний розподіл пенсійних активів, основні напрями та обмеження пенсійних активів, методи вимірювання інвестиційних ризиків та процеси управління;

– оприлюднення інформації про діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

– встановлення особливостей щодо заборони або обмеження функціонування недержавних пенсійних фондів;

– запровадження функції управління ризиками та визначення порядку здійснення внутрішнього аудиту в установах пенсійного забезпечення;

– врегулювання питання пруденційного нагляду;

– усунення неоднозначності трактування термінів у законодавстві щодо недержавного пенсійного забезпечення.

У зв’язку із цим, законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України та законів «Про колективні договори і угоди», «Про рекламу», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: