В Україні зменшилась кількість кредитних спілок

Нацкомфінпослуг підбила підсумки діяльності кредитних установ (кредитних спілок та юридичних осіб публічного права) у першому півріччі 2017 року.

За даними Нацкомфінпослуг, станом на 30.06.2017 р. у Державному реєстрі фінансових установ налічувалось 437 кредитних установ, у тому числі 408 кредитних спілок та 29 юридичних осіб публічного права.

Станом на 30.06.2017 р. кількість кредитних установ зменшилась у порівнянні з аналогічною датою 2016 року на 297 або на 40,5%. При цьому кількість кредитних спілок зменшилась на 168 (або на 29,2%), юридичних осіб публічного права – на 1 (або на 3,3%).

Також у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 479 відокремлених підрозділів кредитних спілок.

За територіальною ознакою найбільша кількість кредитних установ зареєстрована в таких регіонах:

– м. Києві та Київській області – 48 (11%);

– Луганській області – 42 (9,6%);

– Донецькій області – 32 (7,3%);

– Харківській області – 26 (5,9%);

– Львівській області – 24 (5,5%).

КРЕДИТНІ СПІЛКИ

Серед регіонів України лідерами за кількістю членів кредитних спілок на звітну дату були Львівська область (75 тис. осіб), Івано-Франківська область (59,8 тис. осіб), м. Київ та Київська область (54,2 тис. осіб), Закарпатська область (47,8 тис. осіб).

Лідерами за розмірами активів є кредитні спілки м. Києва та Київської області (421 млн. грн.), Херсонської (214,9 млн. грн.), Харківської (213,5 млн. грн.), Львівської (184,4 млн. грн.) та Івано-Франківської (183,4 млн. грн.) областей.

За результатами першого півріччя 2017 року, як і раніше, більшість кредитних спілок (184  або 59,2%) об’єднує невелику кількість членів – до 1 тис. осіб. Більше ніж третина кредитних спілок (117  або 37,6%) об’єднує від 1 тис. до 10 тис. членів.

Станом на 30.06.2017 р. кількість членів кредитних спілок дорівнювала 581,9 тис. осіб, що на 92,2 тис. осіб (13,7%) менше, ніж на відповідну дату 2016 року. Також відбулося зменшення і в структурі членів кредитних спілок. Зокрема, зменшилися частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори (з 157,3 тис. осіб до 143 тис. осіб), та членів кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори (з 24,7 тис. осіб до 22,4 тис. осіб). Крім того, відбулося зменшення частки інших осіб, які не користуються послугами кредитних спілок, але залишаються їх членами (з 492,1 тис. осіб до 416,5 тис. осіб).

У поточному році система кредитних спілок демонструє незначне збільшення активів і зменшення капіталу. Так, станом на 30.06.2017 р. загальний обсяг активів кредитних спілок складав 2154 млн. грн., збільшившись на 10,9 млн. грн. або на 0,5% порівняно з відповідним періодом минулого року (станом на 30.06.2016 р. цей показник дорівнював 2143,1 млн. грн.).

Загальний обсяг капіталу КС, станом на 30.06.2017 р., складав 1111,9 млн. грн., зменшившись порівняно з аналогічною датою минулого року на 47,1 млн. грн. або на 4,1%.

Обсяг кредитного портфеля КС перевищував обсяг залучених депозитних внесків (вкладів) у 2 рази. Так, станом на 30.06.2017 р. кредити, надані членам кредитних спілок, дорівнювали 1868,8 млн. грн. та порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилися на 5,1% (90,7 млн. грн.). Середній розмір одного кредиту на одного члена кредитної спілки, який має кредит, становив 13,1 тис. грн. (станом на 30.06.2016 р. – 11,3 тис. грн.).

У свою чергу на депозитних рахунках членів кредитних спілок обліковувалось вкладів на загальну суму 876,7 млн. грн., що на 7,2% (58,7 млн. грн.) перевищило показник аналогічного періоду минулого року. Середня сума внесків на депозитні рахунки становила 39,1 тис. грн. (станом на 30.06.2016 р. – 33,1 тис. грн.).

На звітну дату загальна сума заборгованості КС становила 353,9 млн. грн., що на 63 млн. грн. (15,1%) менше ніж у відповідному періоді 2016 року. У структурі заборгованості з прострочених і неповернених кредитів переважали неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких становила 60,8% (215,3 млн. грн.).

Показник частки простроченої заборгованості у кредитному портфелі кредитних спілок, станом на 30.06.2017 р., складав 18,9%, що на 4,5% менше ніж станом на 30.06.2016 р.

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі продовжують займати споживчі кредити із часткою 55,2% (1035,2 млн. грн.). У складі споживчих кредитів кредити на придбання автотранспорту становили 3,4% (35,4 млн. грн.), на придбання аудіотехніки, відео та побутової техніки – 4,8% (49,4 млн. грн.) та на інші потреби – 91,8% (950,3 млн. грн.).

Друге місце посіли кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – 20,6% (386,1 млн. грн.). Найменшу частку в загальному обсязі виданих кредитів (4,4% або 81,9 млн. грн.), як і в попередні періоди, має кредитування ведення фермерських господарств.

Найбільш ризиковими є кредити на придбання автотранспорту (станом на 30.06.2017 р. середній кредит становив 35,7 тис. грн.). Простроченість понад три місяці мали 37,3% кредитів (на суму 13,2 млн. грн.).

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за кредитами, які надані членам кредитних спілок, досить широкий. Найбільша кількість кредитних спілок (108  або 34,7%) надають кредити за середньозваженою ставкою в межах від 40% до 50% річних. Більше половини кредитних спілок (54,7%) надають своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% річних.

У структурах кредитного та депозитного портфелів кредитних спілок значні частки припадали на кредити та депозити строком понад 12 місяців та строком від 3 до 12 місяців.

Станом на 30.06.2017 р. у кредитному портфелі найбільшу частку (49,7% або 929,1 млн. грн.) становили кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Також значну частку (48,1%) мали кредити з терміном погашення понад 12 місяців. Частка кредитів з терміном погашення до 3 місяців у загальному кредитному портфелі становила 2,2%.

У структурі депозитного портфеля КС найбільшу частку мали довгострокові внески (вклади) (понад 12 місяців) – 68,1% (596,9 млн. грн.), у тому числі внески понад 12 місяців з погашенням у поточному році становили 260,4 млн. грн. (29,7%). Істотну частку (26,3% або 230,6 млн. грн.) також складали середньострокові внески (вклади) на депозитні рахунки (від 3 до 12 місяців). Внески до запитання та внески (вклади) на депозитні рахунки на строк до 3 місяців становили 1,8% та 3,8% відповідно.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Активи юридичних осіб публічного права на звітну дату становили 7446,6 млн. грн. та збільшилися порівняно з аналогічною датою минулого року на 199,2 млн. грн. або на 0,4% (станом на 30.06.2016 р. вони дорівнювали 7420 млн. грн.). Найбільшу частку в загальних активах (71,1%) становили активи Державної іпотечної установи (5297,4 млн. грн.).

Капітал юридичних осіб публічного права дорівнював 1286,2 млн. грн. У порівнянні з 30.06.2016 р. він зменшився на 332,5 млн. грн. або на 20,5% (станом на 30.06.2016 р. даний показник складав 1618,7 млн. грн.)

На звітну дату обсяг виданих кредитів юридичними особами публічного права становив 6758,6 млн. грн., що виявилося на 511,9 млн. грн. або на 8,2% більше показника 30.06.2016 р. (6246,7 млн. грн.).

Середньозважена річна процентна ставка за наданими кредитами дорівнювала 4,9%.

Додати коментар

Увійти за допомогою: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: